Byggnation balkong

Byggnation balkong

Vid byggnation balkonger påverkas fasadens utseende, därför är det viktigt att val av balkongtyp samt räcke skall utformas så att balkonger och räcken harmonierar med husets fasad. Husets tekniska konstruktion, ålder samt önskemål från kund är något som vi också tar i beaktande.

Vi har produkter som är anpassade för alla fastigheter.  Tillbyggnad balkonger utför vi med Prefab betongplatta, platsgjutna betongbalkonger samt även lätta konstruktioner som stål och aluminium.

Räcken anpassas efter fastighetens stil och utformning .

Lite referensobjekt

Objekt Hjorten 19, Sturegatan 44
Tillbyggnad balkong platsgjuten, smidesräcke utformad lika original sekelskiftet.

Objekt Morellträdet 25, Bergsgatan 47
Tillbyggnad balkonger stålbalkong, smidesräcke standard och ändring av fönster till fönsterdörr

Objekt Geten 31, Döbelnsgatan 58-60
Tillbyggnad balkonger, stålbalkong smidesräcke standard samt ändring av fönster till fönsterdörr